140 סטודנטים, למעלה מ-14 מיליון שקלים

140 סטודנטים, למעלה מ-14 מיליון שקלים

12 נובמבר, 2015