טופס אישור הפרטים האישיים

שימו לב: 

מילוי הטופס רק מאשר את הרצון שלכם להגיש מועמדות למלגה (בין אם בעתיד הקרוב או הרחוק). טופס זה לא מחליף את טופס הגשת המועמדות למלגה