יעקב ברמן

מדעי המחשב ופילוסופיה

ציטוט שמעורר בך השראה

סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" – קהלת"

עובדה מעניינת שלא יודעים עליך

אני מדבר צרפתית, בזכות לימוד יומי מאפליקציה לאורך כמה שנים

מהן השאיפות העתידיות או החלומות שלך?

בחרתי ללמוד מדמ"ח בגלל שילוב של משיכה לתחום ואמונה שדרכו ניתן לחולל שינויים משמעותיים בעולם ולהשפיע על החיים של אנשים רבים. בפילוסופיה בחרתי מתוך רצון להעמיק ביסודות החיים וניסיון להבין לעומק את העולם ואת היותנו בו, מתוך תפיסה שחקירה מהותית ובירור פנימי בנושאים אלו נדרשים בכל מצב וזמן, ללא תלות בתחום העיסוק או שלב בחיים. תקוותי היא ללכת בדרך זו, המשלבת את המעשה והמחשבה, ולמצוא מקום בתחום המחשוב בו ניתן לעשות דברים גדולים, בעלי השפעה ממשית על העולם והחיים בו, וכל זאת תוך שמירה על דיוק ועומק וללא ויתור על העקרונות המנחים שלי.

עיר:

דולב