"כוחה של ההשכלה הגבוהה טמונה בטרנספורמציה שהיא מבצעת. מדי שנה מגיעים לקמפוס אלפי סטודנטים חדשים, גדושים בפוטנציאל ובחלומות. במהלך לימודיהם הרעיונות והחידושים שלהם אט אט מתבשלים, ועד שהם מסיימים את התואר – הם מוכנים לצאת ולכבוש את העולם. מנהיגות ומנהיגי שוליך הם ההתגלמות הכי מזוקקת של הרעיון הזה. בבחירתו להשקיע בסטודנטים הטובים והמבריקים ביותר – סימור שוליך משקיע בעתיד האנושות כולה. לאוניברסיטה העברית בירושלים זכות גדולה לעבוד בשותפות עם קרן שוליך, בהעמדת הדור הבא של מנהיגים בתעשייה, הייטק וחברה הישראליים."

פרופ' אשר כהן

נשיא האוניברסיטה

האוניברסיטה העברית בירושלים

תארים בהנדסה וטכנולוגיה

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב

 • הנדסת חשמל ומחשבים
 • הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית
 • מדעי המחשב

תארים במדעים

הפקולטה למדעי הטבע

 • תכנית אמירים
 • כימיה
 • פיזיקה-כימיה
 • פיזיקה

הפקולטה לחקלאות ומזון וסביבה

 • אגרואקולוגיה
 • ביוכימיה ומדעי המזון
 • מדעי הצמח
 • מדעי התזונה
 • ביוטכנולוגיה
 • מדעי הקרקע והמים

האוניברסיטה העברית בירושלים

אנאיט מרטירוסיאן

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

דניאל שימקו

הפקולטה לחקלאות ומזון

חן פרידמן

הפקולטה לחקלאות ומזון

יהונתן המר

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב

נועה חזוני

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

עדי קובי

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

עזריאל גולד

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

רם פרידמן

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

רפאל הורוביץ

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

טען עוד