שאלות ותשובות

מדוע הוקמה התכנית ?

סימור שוליך, יזם ופילנתרופ קנדי בעל שם, מאמין שעתידה של מדינת ישראל טמון בהנהגה שמחויבת למדע וטכנולוגיה. מלגת מנהיגי שוליך הוקמה על מנת לתמוך בישראלים צעירים שמעוניינים ללמוד מקצוע מדעי או טכנולוגי ולשלבו בעתידם.

מי זכאי להגיש מועמדות לזכייה במלגת מנהיגי שוליך ?

מי שעתידים ללמוד את אחד ממקצועות המדעים, הנדסה, הטכנולוגיה או מתמטיקה, באחת מארבע האוניברסיטאות הנבחרות בשנת הלימודים הבאה (2024/25 תשפ"ה) זכאים להגיש מועמדות לזכייה במלגה**. פרטי המועמדים יישלחו לכל האוניברסיטאות בפרויקט והן תבחרנה את הזוכים במלגות, על סמך הפרטים שימסור.

*בטכניון, רק אלה המסיימים את שנה א' לתואר יכולים להגיש מועמדות למנהיגי שוליך – תכנית היזמות של הטכניון

**שימו לב – יש לבדוק את תנאי הזכאות להגשת מועמדות בכל מוסד, שכן הם לא זהים (ניתן לבדוק זאת כאן)

האם סטודנטים לרפואה יכולים להגיש מועמדות ?

לצערנו, לימודי רפואה הם לא חלק מהמקצועות שנתמכים על ידי המלגה.

מהו תהליך הזכייה במלגת מנהיגי שוליך?

מנהיגי שוליך נבחרים מתוך רשימת המועמדים לכל אוניברסיטה. לאחר סגירת ההרשמה, כל אחת מהאוניברסיטאות יקבלו את המידע על כל המועמדים שלהן. לאחר כינוס הוועדות השונות באוניברסיטה, וקיום ראיונות (לרשימה מצומצמת), כל אחת מהן תבחר את מועמדיה לשנה״ל הקרובה.

מהם הקריטריונים הדרושים על מנת להיות מועמד לזכייה במלגה?

מנהיגי שוליך נבחרים על ידי האוניברסיטאות שאליהן נרשמו. חובה על המועמד/ת להתקבל ללימודים במוסד שבו הם רוצים ללמוד (לאחד מהמקצועת הרלוונטיים), לשנת הלימודים הקרובה אשר תחל בסתיו 2024 (תשפ"ה). בנוסף על המועמד/ת להיות אזרח/ית ישראל ולעמוד בשניים משלושת הקריטריונים הבאים:

  1. ציוני בגרות ופסיכומטרי מעל סף הקבלה למקצוע הנבחר.
  2. בוגר/ת של תכנית מנהיגות/ יזמות/מצויינות, רקע פיקודי בצבא, שנת שירות/מכינה קדם צבאית
  3. צורך כלכלי.

מהו סכום המלגה לשנת לימודים ?

סכום המלגה לכל שנה אקדמית הוא 40,000 ש"ח לשנת לימודים. כלומר 120,000 ש"ח לתואר של שלוש שנים (מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה), ו- 160,000 ש"ח לתואר של ארבע שנים (מקצועות ההנדסה). במידה וברצונכם לפרוס תואר של שלוש שנים לארבע שנים, ניתן לפרוס את המלגה כך שתקבלו אותה לכל אורך שנות התואר.

*בטכניון – משתתפי התכנית נהנים מפטור משכר לימוד ומלגה שנתית של 25,000 ש"ח (לשנתיים או שלוש, תלוי בתואר).

האם ישנם תנאים לקבלת המלגה?

על המועמדים להיות בעלי אזרחות ישראלית, או תעודת עולה.

בנוסף – המועמדים חייבים להתחיל תואר באחד ממקצועות המדעים, ההנדסה, המתמטיקה או הטכנולוגיה. באחד מחמש המוסדות בהם המלגה פועלת.

*יש לבדוק את רשימת המקצועות הזכאים למלגה

מה עולה בגורל שאר סכום המלגה, במידה ונשללת הזכאות למלגה מהסטודנט/ית?

לפי ההסכם שלנו עם האוניברסיטאות, במידה ומקרה כזה קורה, האוניברסיטה תהיה רשאית לחלק את הכסף הנותר כראות עיניה, כל עוד החלוקה תעשה בתחום הפקולטות שבהן נלמדים מקצועות המדעים, הטכנולוגיה , ההנדסה או המתמטיקה.

אילו אוניברסיטאות בארץ משתתפות בפרויקט המלגה?

האוניברסיטאות המשתתפות בפרויקט הן:

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת תל-אביב

האוניברסיטה העברית בירושלים

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

כמה מלגות מחולקות בכל שנה, ובכל אוניברסיטה ?

חמישים וחמש מלגות מחולקות כל שנה, עשר מלגות בארבע אוניברסיטאות וחמשה-עשרה בטכניון*. בנוסף ישנה חלוקה פנימית בתוך כל אוניברסיטה, חמש מלגות למקצועות המדעים והטכנולוגיה, ומחמש מלגות למקצועות הנדסה.

 

*בטכניון אין חלוקה פנימית

מהו התאריך האחרון להגשת מועמדות לזכייה במלגה?

התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא ה – 15/06/2024

ההרשמה למלגה תיפתח ב – 01/03/2024

 

*שימו לב לתאריכים השונים להגשת מועמדות לתכנית בטכניון ובאוניברסיטה העברית בירושלים

 

מתי האוניברסיטאות תבחרנה את מקבלי המלגה?

האוניברסיטאות תבחרנה את מועמדיהם עד לתאריך 15/08/24

 

*שימו לב לתאריכים השונים בטכניון ובאוניברסיטה העברית

האם זכייה במלגת מנהיגי שוליך מונעת מהזוכה לקבל מלגות אחרות בנוסף?

לא, זכייה במלגת מנהיגי שוליך אינה מונעת זכייה במלגות אחרות. למרות זאת, מספר רב של מלגות לא מאפשרות קבלה כפולה של מלגות וייתכן שתצטרכו לבחור בין המלגה שלנו למלגה אחרת.

במידה ונבחרתי לקבלת המלגה, האם אפשר לדחות את תאריך קבלתה?

מועמד/ת שנבחרו לקבל את המלגה יכולים להשהותה לפרק זמן של שנה אחת, כלומר לא להתחיל ללמוד בשנה"ל הקרובה אלא בזאת שאחריה.

איזה קבצים עלי להעלות בטופס ההרשמה ?

הקבצים הדרושים לטופס ההרשמה הם:

  • תמונת ראש (אזור החזה ומעלה).
  • מכתבי המלצה (שניים לפחות). המכתבים יכולים להיות ממורים, מפקדים, מעסיקים, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי (את שני המכתבים יש לאחד לקובץ אחד, הדרך הטובה ביותר היא לפתוח קובץ word ולהעתיק את המכתבים לשם, ולאחר מכן להמיר את הקובץ ל – PDF ולהעלות אותו)
  • העתק של מכתב הקבלה למוסד הלימודים.
  • מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי (לא חובה לכולם):

אישור הכנסת הורים : שכירים -טופס 106 או תלוש דצמבר 2023 הכולל בתוכו את פירוט ההכנסות באותה שנה. עצמאי – שומת מס הכנסה. אבטלה – אישור המוסד לביטוח לאומי. מועמדים נשואים – צריכים לספק את אחד מהטפסים הרשומים לעיל של בן/בת הזוג.
מספר נפשות בבית , העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג.

שימו לב – בחלק זה, גודלם של כל הקבצים יחד לא יעלה של 3 מגה , ומידה ותחרגו המערכת לא תתן לכם לשלוח את הקובץ. בנוסף פורמט הקבצים יכול להיות PDF, DOC, DOCX TXT – אנא וודאו שזהו המצב.

שאלות נוספות?

אנו כאן לכל שאלה עבורכם! לחצו כאן ופנו אלינו במידה ויש שאלות נוספות או הבהרות.